מחירון

מחירון – שיעורים קבוצתיים ושיעורים פרטיים

מסלול מבוא / שיעורים קבוצתיים
שיעור ניסיון ₪49
שיעור בודד₪100
פעמיים בשבוע לשלושה חודשים₪560מחיר לחודש
מסלול כללי / שיעורים קבוצתיים
פעמיים בשבוע לחצי שנה₪480מחיר לחודש
פעמיים בשבוע לשנה₪400מחיר לחודש
שלוש פעמים בשבוע לחצי שנה₪720מחיר לחודש
שלוש פעמים בשבוע לשנה₪600מחיר לחודש
מסלול מטורף / שיעורים קבוצתיים
חודש אימונים ללא הגבלה₪1100
שלושה חודשים ללא הגבלה₪850מחיר לחודש
אימונים פרטיים
אימון בודד₪400
5 אימונים לחודשיים₪875מחיר לחודש
10 אימונים לחודשיים₪1500מחיר לחודש


כללים:

1. יש להירשם לכל השיעורים מראש.
2. ניתן להירשם לכל שיעור שבועיים מראש.
3. ביטול שיעור אפשרי עד יום לפני המועד בו מתקיים השיעור.
4. ניתן לבטל דרך מערכת האונליין שלנו ׳my schedule׳ השיעור הרלוונטי ולוחצים ׳remove'.
5. שיעור שלא בוטל במועד, יחוייב וירד מסך השיעורים הרשומים לזכותכם.
6. מדיניות ביטול: עם התראה חודש מראש.
7. אין להאריך או להקפיא מנוי.

Share Button